PIT 37 druk

Tagi

pit 37 jakie dochody

PIT 2016 program do rozliczeń

najlepszy program do pitów 2016

deklaracja PIT 2016 jakie dochody wykazać

dochody do opodatkowania w pit 2016

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Dochody, które podatnik ma obowiązek uwzględnić w PIT 2017

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w rocznym zeznaniu podatkowym nie trzeba wykazywać dochodów:

 • które są objęte przedmiotowym zwolnieniem z opodatkowania (art. 21, 51, 52a i 52c ustawy),

 • od których zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dochody uzyskane z pozostałych źródeł podlegają opodatkowaniu i muszą zostać rozliczone na właściwym formularzu pit 2017.

Do źródeł przychodów, od których podatnik ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy, zaliczamy:

 1. stosunek pracy, stosunek służbowy, spółdzielczy stosunek pracy,

 2. członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz członkostwo w innej spółdzielni, która zajmuje się produkcją rolną,

 3. pracę nakładczą,

 4. emeryturę i rentę,

 5. działalność wykonywaną osobiście,

 6. działalność gospodarczą o charakterze pozarolniczym,

 7. działy specjalne produkcji rolnej,

 8. najem, podnajem, dzierżawę i poddzierżawę, a także innego rodzaju umowy o podobnym charakterze,

 9. kapitały pieniężne,

 10. prawa majątkowe i ich odpłatne zbycie,

 11. odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziałów w nieruchomości przed upływem pięciu lat od momentu nabycia (licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie),

 12. odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego bądź użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej przed upływem pięciu lat od momentu nabycia (licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie),

 13. odpłatne zbycie prawa wieczystego do użytkowania gruntów przed upływem pięciu lat od momentu nabycia (licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie),

 14. odpłatne zbycie innych rzeczy przed upływem sześciu miesięcy od momentu nabycia (licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie),

 15. inne.

Katalog dochodów obciążonych podatkiem, jest katalogiem otwartym, stąd zapis „inne”, który wskazuje, że podatek trzeba opłacić także od dochodów, które nie zostały bezpośrednio wymienione w ustawie.

O tym jaki podatek należy odprowadzić do urzędu skarbowego decyduje źródło dochodu oraz wybrany sposób opodatkowania. Deklaracja PIT 2017 może składać się z kilku różnych formularzy PIT, jeżeli podatnik w trakcie danego roku uzyskiwał dochody z różnych źródeł.

W poniższej tabeli przedstawiono jakie dochody należy wykazywać w poszczególnych formularzach podatkowych.

 

formularz

rodzaj podatku

stawka podatkowa

źródło dochodów/przychodów

PIT-28

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

3%, 5,5%, 8,5%,
17% lub 20%

- pozarolnicza działalność gospodarcza

- najem, podnajem, dzierżawa i poddzierżawa

PIT-36

progresywny

18 i 32%

- pozarolnicza działalność gospodarcza

- działy specjalne produkcji rolnej

- dochody z innych źródeł, uzyskane bez pośrednictwa płatnika

PIT-36L

liniowy

19%

- pozarolnicza działalność gospodarcza

- działy specjalne produkcji rolnej

PIT-37

progresywny

18 i 32%

różne źródła, w pit 37 można wykazać jedynie dochody uzyskane za pośrednictwem płatnika

PIT-38

ryczałt

19%

kapitały pieniężne

PIT-39

ryczałt

19%

odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31.12.2008 r.

 

Wszystkie powyższe formularze oraz załączniki, które trzeba złożyć wraz z nimi, można wypełnić w PIT 2017 program. To doskonałe narzędzie komputerowe nie tylko ułatwi nam poprawne wyliczenie wysokości zobowiązania podatkowego, ale również, dzięki opcji wysyłania deklaracji podatkowej w formie elektronicznej, umożliwi rozliczenie się z fiskusem bez konieczności wychodzenia z domu. Program do pitów 2017 jest w pełni darmowy, aby z niego skorzystać, wystarczy pobrać z Internetu plik instalacyjny i zainstalować aplikację na dysku komputera.  

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37