PIT 37 druk

Tagi

druki pit 37

druk pit 37

pit 37 druk

pit-37 druk

pit 37

pit 37 formularz

pit 37 pdf

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Jak rozliczyć druki PIT 37 (i inne druki) przez Internet?

 

Rok 2017 dobiegł końca, podatnicy już niebawem po raz kolejny przystąpią do rozliczania uzyskanych przychodów. Osoby, które rozliczają się na formularzu PIT-16A, PIT-19A oraz PIT-28 muszą złożyć deklarację do 1 lutego 2018 r. Podatnicy, który wypełniają druki PIT 37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39 powinni pamiętać, że ich zeznanie musi dotrzeć do urzędu skarbowego nie później niż 2 maja 2018 r.

 

Każdy podatnik może sam zadecydować o tym, w jaki sposób dostarczy fiskusowi deklarację roczną. Opcji jest wiele, zeznanie można złożyć osobiście, listownie, za pośrednictwem sieci internetowej lub korzystając z profilu podatkowego. Terminy, które zostały wskazane powyżej, obowiązują niezależnie od wybranego sposobu złożenia rozliczenia PIT.

 

W ostatnich latach podatnicy bardzo chętnie korzystają z możliwości wysłania wypełnionych formularzy podatkowych w formie elektronicznej. Wynika to przede wszystkim z tego, że rozliczenie uzyskanych przychodów, bez konieczności wychodzenia z domu, jest zdecydowanie mniej czasochłonne, wygodniejsze i łatwiejsze.

 

Za pośrednictwem sieci internetowej można złożyć wszystkie najpopularniejsze formularze podatkowe – druki PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. A także załączniki: PIT/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/O, PIT-Z i PIT/ZG. Wymóg posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego został zniesiony kilka lat temu, dlatego z możliwości rozliczenia się przez internet może skorzystać bardzo duża grupa osób. Podatnik, który chce wysłać e-deklaracje 2017, będzie musiał podać tzw. dane autoryzujące:

  • pierwsze imię,
  • nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • odpowiedni identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
  • kwotę przychodu uzyskanego w ubiegłym roku podatkowym.

 

Żeby zeznanie zostało przyjęte przez system, wszystkie powyższe dane muszą być ze sobą zgodne. Jeżeli podatnik poda nieprawidłowe informacje, deklaracja zostanie odrzucona. Osoby, które nie są w stanie wskazać wysokości przychodu osiągniętego w 2015 r., nie będą mogły złożyć elektronicznego rozliczenia podatkowego. Warto pamiętać, że jeżeli w 2015 r. nie wykazaliśmy żadnego przychodu, wystarczy że w odpowiednim polu wpiszemy „0”.

Do wypełnienia elektronicznej deklaracji podatkowej można wykorzystać wtyczkę udostępnianą przez Ministerstwo Finansów lub program PITY 2017. Zaletą programu jest możliwość wygenerowania rozliczenia rocznego przy pomocy kreatora. Osoby korzystające z kreatora nie będą musiały wypełniać formularzy podatkowych samodzielnie. Zeznanie zostanie utworzone w oparciu o odpowiedzi udzielone na pytania wyświetlane przez kreator. Możemy mieć pewność, że PITy 2017 (interaktywne druki w pdf) sprawdzi czy wszystkie pola obligatoryjne zostały wypełnione, a także zadba o to, żebyśmy nie zapomnieli o dołączeniu odpowiednich załączników. Ponieważ większość obliczeń program wykona samodzielnie, znacznie zmniejszy się też ryzyko wystąpienia błędów obliczeniowych, które są jedną z najczęstszych przyczyn składania korekty.

Jedynym dokumentem potwierdzającym, że zeznanie roczne 2017 zostało przyjęte przez system i przekazane do właściwego urzędu skarbowego, jest tzw. urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Potwierdzenie to jest generowane automatycznie po pozytywnym zakończeniu weryfikacji formalnej. Ze względu na to, że podatnik nie posiada żadnego innego dokumentu, który potwierdzałby, że rozliczył się z fiskusem w terminie, zalecane jest wydrukowanie UPO i przechowywanie go aż do momentu, w którym zobowiązanie podatkowe, wynikające ze złożonej deklaracji, ulegnie przedawnieniu. Przypomnijmy, że okres przedawnienia dla zobowiązań o charakterze podatkowym trwa 5 lat, a jego bieg zaczyna się po zakończeniu roku, w którym zostało złożone zeznanie. Oznacza to, że UPO potwierdzające terminowe dostarczenie rozliczenia za 2017 r., trzeba przechowywać aż do końca 2021 r.

 

Druki PIT 37 - nowy serwis poświęcony podatkom. Zapraszamy do korzystania.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37