PIT 37 druk

Tagi

PIT 2016 z dzieckiem

PIT-37 druk dla kogo

druki pit 2016 przy rozliczeniu z dzieckiem

rozliczenie z dzieckiem w program PIT 2016

dochody dziecka w program do pitów 2016

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Kiedy w PIT 2017 uwzględniamy dochody dziecka?

 

Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek rozliczenia dochodów uzyskanych przez dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia i nie wstąpiły w związek małżeński. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niepełnoletnie dziecko po zawarciu związku małżeńskiego uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że może wypełnić PIT 2017 samodzielnie lub wraz z małżonkiem.

Nie wszystkie dochody dziecka podatnik musi doliczać do własnych dochodów. Obowiązkiem tym nie są objęte:

  • dochody z pracy (np. z tytułu umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, z działalności gospodarczej prowadzonej przez dziecko lub z licencji bądź praw autorskich posiadanych przez dziecko),

  • dochody z rzeczy, które zostały oddane osobie niepełnoletniej do swobodnego użytku,

  • stypendia podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wypełniając druki pit 2017 rodzic lub opiekun musi uwzględnić w swoim zeznaniu wszystkie dochody dziecka, poza dochodami wskazanym powyżej.

Dochody z pracy, stypendiów i rzeczy oddanych do samodzielnego użytku dziecko ma obowiązek rozliczyć samodzielnie, na własnym formularzu podatkowym. Jednak ze względu na niepełną zdolność do czynności prawnych, takie zeznanie jest podpisywane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Niepełnoletnie dziecko, które w trakcie danego roku podatkowego, uzyskało zarówno dochody, które rozlicza rodzic, jaki i dochody, które musi rozliczyć samodzielnie, nie wykazuje całości osiągniętych dochodów we własnym formularzu PIT. W PIT-36 lub PIT-37 druk (podpisywanym przez rodzica) rozlicza jedynie dochody z pracy, stypendiów i rzeczy oddanych do użytku, a pozostałe dochody uwzględnia w swoim zeznaniu rodzic lub opiekun.

W roku, w którym dziecko osiąga pełnoletniość, dochody uzyskane przed skończeniem 18 roku życia doliczane są do dochodów rodzica, natomiast dochody uzyskane po 18 urodzinach dziecko powinno wykazać we własnej deklaracji podatkowej.

Dochody niepełnoletniego dziecka są zawsze wykazywane w formularzu PIT-36. Podatnik, który osiągnięte przez siebie dochody rozlicza na innym druku, będzie musiał dodatkowo wypełnić PIT-36. Rodzic lub opiekun, który uzyskał dochody tylko i wyłącznie za pośrednictwem płatnika i normalnie składał by w urzędzie skarbowym PIT-37, wypełni zamiast tego formularza PIT-36 i wykaże w nim zarówno dochody własne jak i dochody dziecka. Obowiązek rozliczenia dochodów niepełnoletniego dziecka spoczywa na podatniku także wtedy, gdy nie osiągnął on własnego dochodu. W takiej sytuacji należy wypełnić PIT-36 i wykazać w nim jedynie dochody dziecka.

Poza głównym formularzem podatkowym, osoby rozliczające się wraz z dzieckiem mają obowiązek złożyć w urzędzie także załącznik PIT/M, będący informacją o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. PIT/M i PIT-36 można w prosty sposób wypełnić w program PIT 2017. W załączniku trzeba wskazać:

  • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka,

  • wysokość przychodu, kosztów uzyskania przychodów, dochodu lub straty oraz zaliczek na podatek dochodowy,

  • komu przysługuje prawo do pobierania pożytków z dochodu dziecka (obojgu rodzicom lub tylko jednemu z rodziców).

Gdy obydwoje rodziców posiada prawo do pobierania pożytków z dochodu uzyskanego przez niepełnoletnie dziecko, każdy z nich dolicza w swoim zeznaniu po połowie dochodu dziecka. Jeżeli małżonkowie rozliczają się wspólnie, uwzględniają w łącznej deklaracji pełny dochód dziecka. Natomiast w sytuacji, w której tylko jeden rodzic ma prawo do pobierania pożytków z dochodu dziecka, cały dochód dziecka powinien zostać rozliczony właśnie przez niego.

Najlepszym sposobem na poprawne wypełnienie rocznej deklaracji podatkowej z uwzględnieniem dochodów uzyskanych przez dziecko, jest wygenerowanie jej przez program do pitów 2017. Ta darmowa aplikacja nie tylko przeprowadzi nas przez proces wypełniania zeznania krok po kroku, ale również umożliwi przesłanie rozliczenia w formie elektronicznej.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37