PIT 37 druk

Tagi

formularz pit 37

pit 37

interaktywny pit 37

pit 37 pdf

pity 2016

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Przed rozpoczęciem wypełniania deklaracji rocznej na formularzu PIT 37 powinniśmy upewnić się, że spełniamy wszystkie wymagania niezbędne do rozliczania się z fiskusem na tym druku podatkowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, formularz pit 37 składają podatnicy, którzy spełniają jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

 • w trakcie roku podatkowego, którego dotyczy zeznanie, uzyskiwali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przychody opodatkowane wg skali tylko i wyłącznie za pośrednictwem płatnika,
 • nie uwzględniają w rozliczeniu strat wykazanych w zeznaniach podatkowych za lata ubiegłe,
 • nie mają obowiązku doliczenia do własnych dochodów dochodów, które zostały osiągnięte przez niepełnoletnie dziecko,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych,
 • nie prowadzili działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.

 

Podatnicy, którzy wypełniają deklarację na druku PIT-37 opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych, tj. wg skali 18 i 32%. Podstawę do naliczenia podatku stanowi dochód, co oznacza, że podatnik może odliczyć od przychodu:

 • koszty uzyskania przychodu,
 • ulgi podatkowe odliczane od dochodu/przychodu,
 • opłacane składki na ubezpieczenie społeczne,
 • inne odliczenia (np. dokonane darowizny).

 

Wypełnianie formularza PIT-37 zaczynamy od wskazania numeru PESEL, będącego identyfikatorem podatkowym, oraz roku, którego dotyczy składane zeznanie. Następnie musimy wybrać sposób opodatkowania:

 • indywidualnie,
 • wspólnie z małżonkiem,
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

Kolejnym krokiem jest wskazanie miejsca i celu składania deklaracji. Trzeba pamiętać, że podatnicy są zobowiązani do dostarczenia rozliczenia rocznego do urzędu skarbowego właściwego dla ich miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. Jeżeli składamy deklarację po raz pierwszy, jako cel wskazujemy złożenie zeznania, a jeśli po raz kolejny, celem będzie korekta zeznania.

 

Następnie musimy wpisać dane identyfikacyjne (pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia) i aktualny adres zamieszkania. Poprawność tych informacji jest bardzo istotna, ponieważ są one wykorzystywane przez urząd do identyfikacji podatnika w systemie, a błędy w danych identyfikacyjnych mogą skutkować koniecznością złożenia korekty PIT 37 za 2017 r.

Kolejny etap polega na podaniu dochodów/strat ze źródeł przychodów. Wszystkie kwoty znajdziemy w formularzu PIT-11, który otrzymaliśmy od płatnika. Jeżeli w trakcie roku podatkowego uzyskiwaliśmy przychody za pośrednictwem kilku płatników, informacje zawarte w poszczególnych drukach PIT-11 będziemy musieli ze sobą zsumować.

Następnym krokiem jest podanie kwot odliczeń od dochodu. Jeżeli przysługują nam ulgi i odliczenia, powinniśmy pamiętać, że nasze zeznanie roczne za 2017 r. musi zawierać także załącznik PIT/O. Gdy nie korzystamy z ulg, wpisujemy w tej części jedynie łączną kwotę opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i od uzyskanej podstawy do opodatkowania obliczamy wysokość podatku. Od otrzymanej kwoty odliczamy opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ewentualne ulgi (np. ulgę prorodzinną). W wyniku obliczeń uzyskamy kwotę należnego podatku, którą trzeba porównać z sumą zaliczek na podatek dochodowy, które zostały odprowadzone przez płatnika. W przypadku nadwyżki otrzymamy zwrot podatku, a w przypadku niedopłaty będziemy musieli wpłacić brakującą kwotę na konto urzędu skarbowego.

 

Osoby chcące przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) powinny także wypełnić ostatnią część formularza i wskazać w niej numer wybranej OPP w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Ostatnim krokiem jest podpisanie zeznania. Trzeba pamiętać, że deklaracja podatkowa bez podpisu jest uznawana za nieważną. Wyjątkiem są oczywiście rozliczenia składane w formie elektronicznej (np. przy pomocy PITy 2017 PIT-37 interaktywny), w których weryfikacja jest przeprowadzana na podstawie danych autoryzujących.

 

Interaktywny PIT 37 pdf oczywiście do pobrania z naszego serwisu, wystarczy kliknąć w okno powyżej. Z tą aplikacją wypełnienie PIT 37 będzie banalnie proste. Nasz wzór PIT 37 jest do pobrania za darmo. Zapraszamy również do odwiedzin naszej strony.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37