PIT 37 druk

Tagi

PIT 2016 ulgi jak odliczyć

rozliczenie pit 2016 z uwzględnieniem ulg

najlepszy program do pitów 2016

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Czy można w PIT 2017 uwzględnić ulgi, które już nie obowiązują?

 

Podatnik wypełniający rozliczenie pit 2017 może dokonać odliczenia ulg podatkowych. Dostępne ulgi można podzielić na dwa rodzaje – odejmowane od dochodu i odejmowane od podatku. Aby mieć możliwość umniejszenia dochodu lub podatku o ulgę, trzeba spełniać warunki określone w przepisach, które ją regulują.

Niektóre ulgi zostały wycofane z katalogu ulg podatkowych. Nie oznacza to jednak, że nie mogą zostać uwzględnione w zeznaniu rocznym. Z ulg tego typu można obecnie korzystać na podstawie praw nabytych. Oznacza to, że do odliczenia mają prawo jedynie ci podatnicy, którzy nabyli prawo do danej ulgi w momencie jej obowiązywania.

W PIT 2017 ulgi, które można odliczyć jedynie na podstawie praw nabytych, są następujące:

  • ulga odsetkowa,

  • ulga na szkolenie uczniów,

  • ulga na pomoc domową.

Z ulgi odsetkowej mogą skorzystać podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2007 r. zaciągnęli kredyt lub pożyczkę mającą na celu zaspokojenie ich własnych potrzeb mieszkaniowych. W ramach ulgi można odliczyć od podatku odsetki od kredytu/pożyczki opłacone w danym roku podatkowym.

Ulga na szkolenie uczniów przysługuje pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianym pracownikiem, mającą na celu przygotowanie go do wykonywania zawodu. W ramach ulgi pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Kwota dofinansowania jest odliczana od dochodu po tym jak uczeń zakończy naukę i zda egzamin zawodowy.

Z ulgi na pomoc domową mogą skorzystać podatnicy, którzy na podstawie umowy aktywizacyjnej, zawartej przed 1 stycznia 2007 r., zatrudniają pomoc domową. Ulga uprawnia podatnika do odliczenia od dochodu składek ZUS opłacanych z własnych środków za zatrudnioną osobę.

Trzeba pamiętać, że odliczanie ulg podatkowych wymaga dołączenia do zeznania odpowiednich załączników. Program do pitów 2017 umożliwia szybkie i bezproblemowe wypełnienie wszystkich formularzy podatkowych wraz z niezbędnymi załącznikami.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37