PIT 37 druk

Tagi

ozliczenie pit 2016 podatek liniowy

program PITy 2016 rozliczenie dochodu

darmowy program do pitów 2016

podatek liniowy PIT 2016 formularz

zeznanie roczne 2016 przedsiębiorcy

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Jak wypełnić zeznanie PIT 2017, gdy korzystamy z podatku liniowego?

 

Podatek liniowy, nazywany także podatkiem płaskim, jest naliczany od dochodu. Oznacza to, że podatnik, wypełniając rozliczenie pit 2017, może umniejszyć osiągnięty w danym roku przychód o poniesione koszty. Stawka podatku jest stała i, w przeciwieństwie do podatku progresywnego, nie zmienia się wraz ze wzrostem dochodu do opodatkowania. Obecnie jej wysokość wynosi 19%.

Z podatku liniowego mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej a także wspólnicy spółek osobowych, których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a nie podatkiem dochodowym od osób prawnych. Osoby fizyczne, które nie spełniają, któregoś z powyższych warunków nie mogą skorzystać z podatku liniowego.

Aby dochody z działalności gospodarczej były obciążone podatkiem liniowym, trzeba złożyć w urzędzie skarbowym odpowiednie zawiadomienie. Ostateczny termin poinformowania urzędu o wyborze podatku liniowego w 2017 r. upływał:

 • 30 listopada 2013 r. w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,

 • 20 stycznia 2017 r. w przypadku:

  • działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne,

  • spółek osobowych opłacających podatek dochodowy od osób fizycznych,

 • w dniu uzyskania pierwszego przychodu – w przypadku otwierania firmy w 2017 r.

Warto jednak pamiętać, że nie ma obowiązku dostarczania zawiadomienia co rok, jeżeli podatek liniowy został wybrany w latach ubiegłych, można w 2017 r. kontynuować korzystanie z 19-procentowej stawki podatkowej. Przedsiębiorcy, którzy chcieli opłacać podatek płaski, a nie zadeklarowali wyboru tej formy opodatkowania we wskazanym terminie, odprowadzają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, czyli wg obowiązującej skali podatkowej – 18 i 32%.

PIT 2017 formularz, który podatnik korzystający z podatku liniowego powinien złożyć w urzędzie skarbowym, to PIT-36L. Nie należy go mylić z drukiem PIT-36, który jest przeznaczony do rozliczania dochodów obciążonych podatkiem progresywnym (wg skali). Ostateczny termin rozliczenia się z fiskusem upływa 30 kwietnia 2018 r. Do tego dnia należy także uregulować zobowiązanie podatkowe. Jeżeli zeznanie roczne 2017 zostanie złożone po upływie tego terminu, konieczne może okazać się opłacenie grzywny, a także ustawowych odsetek za zwłokę.

Formularza PIT-36L nie można wypełnić wraz z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie jest też możliwe uwzględnienie kwoty wolnej od podatku (3 091 zł), którą można odliczać tylko w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. Ze względu na preferencyjną stawkę podatkową znacznie ograniczone jest także korzystanie z ulg i odliczeń. Od dochodu można odjąć jedynie:

 • opłacone w 2017 r. składki na ubezpieczenie społeczne,

 • wpłacone w 2017 r. składki na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Natomiast podatek można umniejszyć o:

 • opłacone w 2017 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 • ulgę abolicyjną.

Po ustaleniu kwoty podatku dochodowego, jaki należy odprowadzić na konto urzędu skarbowego, możliwe jest także przekazanie 1% należnego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). W tym celu należy wskazać w odpowiedniej rubryce numer organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz podać wnioskowaną kwotę (nie może być ona większa niż 1% podatku).

W celu bezproblemowego obliczenia wysokość zobowiązania podatkowego, warto wypełnić zeznanie wykorzystując program do pitów 2017. Dzięki tej darmowej aplikacji komputerowej rozliczymy się z fiskusem bez zbędnego stresu. Ponieważ program PITy 2017 umożliwia wysłanie deklaracji w formie elektronicznej, w celu złożenia zeznania nie będziemy musieli wychodzić z domu.

 

Zapraszamy do serwisu Rozliczenie PIT, po to, by uzyskać więcej informacji na temat rozliczeń podatkowych.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37