PIT 37 druk

Tagi

wspólne rozliczenie pit 37

rozliczenie pity 2016 przez małżonków

PITy 2016 interaktywny druk do pobrania

rozliczenie roczne 2016 jak wypełnić

PITy 2016 przez Internet

pit-37 formularz

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Czy zawarcie związku małżeńskiego ma wpływ na sposób składania PIT 37?

 

Osoby będące w związku małżeńskim mają prawo do wspólnego rozliczenia się z urzędem skarbowym z dochodów osiągniętych w trakcie roku podatkowego. W niektórych przypadkach złożenie wspólnego formularza PIT pozwala osiągnięcie korzyści podatkowych, jednak nie zawsze jest to możliwe. Bycie w związku małżeńskim nie nakłada na małżonków obowiązku składania jednego formularza podatkowego, można złożyć oddzielne PITY 2017.

 

Małżonkowie chcący wspólnie rozliczyć się z fiskusem muszą spełnić szereg warunków, wśród których można wymienić:

  1. posiadanie wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy (rozdzielność majątkowa wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia),
  2. pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (separacja prawna uniemożliwia wspólne rozliczenie, gdyż powoduje ustanie wspólności majątkowej),
  3. niekorzystanie z preferencyjnych form opodatkowania – podatku liniowego, karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wspólne rozliczenie małżonków może mieć miejsce jedynie w przypadku poniższych formularzy podatkowych:

  • formularza PIT-37 – składanego, gdy małżonkowie uzyskali przychody tylko i wyłącznie za pośrednictwem płatników, nie rozliczają strat z lat ubiegłych oraz dochodów uzyskanych przez małoletnie dzieci,
  • formularza PIT-36 – składanego, gdy chociaż jeden z małżonków osiągał przychody, których nie można wykazać w formularzu PIT 37, np. prowadził własną działalność gospodarczą.

 

Jeżeli, któryś z małżonków ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-16A, PIT-28 lub PIT-36L, nawet jeśli osiąga również inne dochody, opodatkowane na zasadach ogólnych, nie może skorzystać ze wspólnego rozliczenia. Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku dochodów o charakterze kapitałowym oraz dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości. Ich osiąganie nie wyklucza wspólnego rozliczenia, jednak każdy z podatników musi złożyć formularz PIT-38 lub PIT-39 oddzielnie.

 

Jak już wspomniano wcześniej, małżonkowie, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym wspólnie, składają tylko jeden formularz PIT. Trzeba jednak pamiętać, że każda z osób zachowuje prawo do ulg i odliczeń, w związku z tym do formularza głównego, należy dołączyć dwa załączniki PIT/O – po jednym dla każdego z małżonków.

 

W przypadku wspólnego rozliczenia podatek dochodowy od osób fizycznych jest naliczany od połowy łącznego dochodu małżonków. Oznacza to, że jeżeli małżonkowie osiągnęli w ciągu roku podatkowego dochód do opodatkowania równy 150 000 zł, za podstawę do opodatkowania uznaje się 75 000 zł i od tej wartości naliczany jest podatek. W tym przypadku wyniesie on 50 000 zł * 18% = 13 500 zł. Podatek należy umniejszyć o kwotę wolną od podatku – 556,02 zł. Zatem każdy z podatników będzie musiał zapłacić 13 500 zł - 556,02 zł = 12 943,98 zł podatku, a łącznie zapłacą oni 25 887,96 zł.

 

Złożenie wspólnego zeznania rocznego może przynieść małżeństwu korzyści podatkowe. Powstają one w momencie, gdy w wyniku wspólnego rozliczenia możliwe jest uniknięcie 32-procentowej stawki podatkowej. Jeżeli przyjmiemy, że w powyższym przykładzie, jedna z osób osiągnęła dochód wynoszący 100 000 zł, a druga 50 000 zł (łącznie 150 000 zł), przy oddzielnym opodatkowaniu pierwsza osoba musiałaby zapłacić 19 470,06 zł podatku, a druga osoba 8 443,98 zł podatku. Łącznie otrzymujemy aż 27 914,04 zł podatku dochodowego. Gdy porównamy to z wysokością podatku wyliczoną wcześniej, zauważymy, że wspólne rozliczenie PITY 2017 daje 2 026,08 zł oszczędności.

 

Największe korzyści podatkowe osiągają małżeństwa, w których jedna z osób nie posiada dochodu (brak dochodu lub strata nie wykluczają możliwości wspólnego rozliczenia!) lub posiada dochód mieszczący się w kwocie wolnej od podatku, a dochód drugiej osoby wynosi 171 056 zł. Dzięki wspólnemu rozliczeniu można wtedy zaoszczędzić aż 12 529,94 zł.

Gdy jeden z małżonków osiągnął stratę, nie jest możliwe jej odliczenie od dochodów drugiego małżonka. Odliczenie strat z lat ubiegłych – tak jak w przypadku samodzielnego rozliczenia – może mieć miejsce w kolejnych pięciu latach następujących po roku, w którym wykazana została strata i ma do niego prawo tylko ten podatnik, którego owa strata dotyczy.

 

Aby roczna deklaracja podatkowa, złożona przez małżonków, była ważna, konieczne jest zaznaczenie w formularzu podatkowym, że jest on składany jako wspólne rozliczenie. Do niedawna zeznanie musiało być podpisane przez każdą z osób, a podpis tylko jednego z podatników wymagał pełnomocnictwa. Wymóg ten został jednak zniesiony i obecnie formularz podpisany przez jedną osobę, uznaje się za wypełniony prawidłowo. Jeżeli składamy rozliczenie roczne PITY 2017 przez Internet, jako dane autoryzujące również podajemy dane tylko jednego z podatników. Warto jednak pamiętać, że osoba podpisująca deklarację podatkową ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w niej informacje.

 

Wspólne rozliczenie można wypełnić w PITY 2017 - interaktywny program z Internetu. Jest to darmowa aplikacja komputerowa, która przeprowadzi nas przez proces rozliczania się z fiskusem krok po kroku w banalnie prosty sposób i przejrzysty dla każdego użytkownika. Dzięki programowi do wypełniania rozliczeń podatkowych, unikniemy błędów obliczeniowych i poprawnie wypełnimy wszystkie obowiązkowe pola. Osoby preferujące złożenie zeznania w formie elektronicznej mogą, w bezpieczny sposób, przesłać swoją deklarację przy pomocy programu, a podatnicy, którzy wolą dostarczyć PIT do urzędu w wersji papierowej, będą mogli wydrukować wypełniony wcześniej formularz.

 

Gdybyście Państwo potrzebowali jeszcze więcej informacji na temat składania formularzy PIT, to zapraszamy do serwisu PIT-37 formularz. Zachęcamy również do skorzystania z wersji PIT-37 interaktywny druk, wspomnianej w poprzednim akapicie. Do pobrania na naszej stronie (na górze, klikając w grafikę).

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37