PIT 37 druk

Tagi

rozliczenie zasiłku macierzyńskiego w PIT za 2016

umowy cywilnoprawne w PIT 37

kto wypełnia PIT-37 formularz

pit-37 formularz

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Rozliczenie dochodów z umów cywilnoprawnych podczas urlopu macierzyńskiego

 

 

Kobiety objęte ubezpieczeniem chorobowym mają prawo do zasiłku macierzyńskiego. Płatny urlop może trwać aż rok, a w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka nawet 71 tygodni. Zgodnie z nowymi przepisami, urlop macierzyński trwa 20 tygodni, dodatkowy urlop macierzyński 6 tygodni (8 tygodni w przypadku ciąży mnogiej), a urlop rodzicielski 26 tygodni. W poniższej tabeli przedstawiono możliwe sposoby wypłacania zasiłku macierzyńskiego.

 

Sposób zadeklarowania czasu przebywania na urlopie

Czas trwania urlopu

Wysokość zasiłku

w częściach

pierwsze 26 tygodni

100% wynagrodzenia

kolejne 26 tygodni

60% wynagrodzenia

od razu w pełnym wymiarze

52 tygodnie

80% wynagrodzenia

               

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, których wysokość odejmowana jest od dochodu w PIT-37 formularz. Za podstawę do naliczenia tych składek, uznaje się miesięczną wysokość zasiłku brutto. W związku z otrzymywaniem zasiłku macierzyńskiego podatnik nie musi opłacać ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego oraz zdrowotnego.

 

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie wyklucza możliwości pracy zarobkowej. Podatnik może osiągać przychody z tytułu umowy o dzieło bądź umowy zlecenia zawartej z dowolnym podmiotem. Przychody z umowy o dzieło nie stanowią podstawy do naliczania składek ubezpieczeniowych. W przypadku umowy zlecenia, nie ma obowiązku opłacania ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, ponieważ składki są już pobierane od zasiłku macierzyńskiego. Istnieje jednak obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne, które w PITach za 2017 rok odlicza się od podatku.

 

Przychody z umów cywilnoprawnych, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych – zgodnie ze skalą podatkową. W związku z tym można je rozliczyć w formularzu PIT 37 wraz z zasiłkiem macierzyńskim. Podatnik ma prawo do odliczenia od przychodów z umowy zlecenia i umowy o dzieło kosztów uzyskania przychodu.

 

Zawsze aktualne informacje o PIT-37 formularz w serwisie dotyczącym rozliczeń podatkowych. Zachęcamy do klikania i rozszerzania swojej wiedzy. Bezpłatne rozliczenie podatku możliwe z aplikacją, która jest do pobrania na naszej stronie. Zapraszamy!

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37